Elsertifikater

Elsertifikater

– en støtteordning for fornybar energi

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater og trer i kraft fra 1. januar 2012.

Hva betyr elsertifikatordningen for deg ?

Som strømkunde blir du pålagt å kjøpe en andel av ditt forbruk gjennom elsertifikatordningen hos din kraftleverandør. For 2012 vil ordningen medføre en kostnad på 150 – 200 kroner inkl. mva, avhengig av produkt og produktets varighet.

Hvorfor innføres ordningen ?

Bakgrunnen for elsertifikatordningen er et ønske om økt fornybar kraftproduksjon, som er bra for klimaet, bedrer forsyningssikkerheten og bidrar til økt verdiskapning. Elsertifikatordningen innføres nå fordi Norge og Sverige er kommet fram til en avtale om et felles marked. Ordningen er også et ledd i Norges oppfølging av EUs fornybardirektiv. Det er Stortinget som har vedtatt ordningen gjennom Elsertifikatloven.

Se websiden til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for mer informasjon, her ligger det også en informativ videosnutt som forklarer innføringen av elsertifikater.