Hvorfor du bør velge Vesterålskraft Strøm

Overskuddet går til deg!

Vi er alle avhengig av kommunale tjenester, og de omgir oss på nesten alle livets områder, fra vugge til grav.

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring. Kommunene skal tilby plass i barnehage og har ansvaret for grunnskoleopplæringen, herunder skolefritidsordning og spesialundervisning. Dette er kommunale tjenester som skal sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår.

Kommunene skal også sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Kommunen har i tillegg ansvaret for lokale veier, vannet som kommer ut av kranen din, renovasjon og avløp.

For å sikre tilgjengelighet og god kvalitet på tjenestene, er kommunene avhengig av inntekter. Vesterålskraft er eid av Bø, Sortland og Øksnes kommune. Det årlige utbyttet fra Vesterålskraft er med på å sikre velferd og utdanningstilbud i eierkommunene.

Som kunde hos Vesterålskraft er du sikret kvalitet og gode betingelser, samtidig som du bidrar til lokal verdiskapning og velferd i din hjemkommune. Vi er derfor stolte av å kunne si at vårt overskudd er med på å gjøre din tilværelse bedre!

Velg Vesterålskrafta – du også!

Tildeling til organisasjoner, lag og foreninger

I tillegg deler Vesterålskraft ut støtte til ideelle organisasjoner, lag og foreninger to ganger i året. Kriteriene for å kunne søke støtte er enkle:

Støtte gis til ideelle organisasjoner, lag og foreninger som driver:

  • Barne og ungdomsarbeid.
  • Kultur eller idrett.
  • Innenfor våre eierkommuner.

Les mer om vårt samfunnsengasjement.

Stolte fotballungdommer
Stolte fotballungdommer
Myre Skole.
Myre Skole. (Bilde fra oeeas.no)
Kulturfabrikken Sortland
Kulturfabrikken Sortland
Gang- og sykkelvei i Bø
Gang- og sykkelvei i Bø