Din strømpris består av

Din strømpris inneholder flere variabler som, vår innkjøpspris, kostnaden ved å kjøpe strøm, elsertifikatavgift og vår fortjeneste.

strøm består av

Innkjøpspris (spot): Denne variabelen følger prisutviklingen på NordPool Spot, kraftbørsen. Alle leverandører kjøper strøm fra denne børsen og prisen er lik for alle.

Kostnader ved kjøp: For å gjøre handel på NordPool Spot medfølger det transaksjonskostnader for å handle det forbruket du som kunde til enhver tid forbruker.

Elsertifikat: Elsertifikatavgift ble innført av myndighetene 1.1.2012 og er en avgift kraftselskapene må kreve inn for staten til støtte for utbygging av fornybar energi. Andelen av din faktura som utgjør elsertifikatet vil øke frem mot 2020, før den avtar frem til 2035. Les mer her om elsertifikater

Påslag Vesterålskraft Strøm: Som diagrammet viser, utgjør vår fortjeneste en liten del av din strømpris. Vårt påslag vil avhenge av de øvrige variabler og utgjør omlag 3-5% av din totale faktura. Vårt påslag skal dekke våre kostnader knyttet til administrasjon, fakturering og kundeservice.