Leveringsvilkår

Avtalevilkår mellom kunde og Vesterålskraft Strøm AS for levering av kraft.

Generelt: Generelt gjelder betingelsene i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Energi Norge og Forbrukerombudet. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale.

 

Prisliste variabelavtaler:

Fil: Størrelse: Last ned:
Standard kraftleveringsavtale 01.01.2017 331.68 KB Last ned
Vesterålskraft Strøm AS’s presiseringer av endringer gjort i kraftleveringsavtalen 356.52 KB Last ned
Kraftleveringsavtale mellom kunde og Vesterålskraft Strøm AS 01.01.2017 706.74 KB Last ned
Vilkår for tjenesten Jevn Betaling 284.36 KB Last ned
Angreskjema 58.08 KB Last ned