Vilkår

Kontraktsvilkår mellom kunde og Vesterålskraft Strøm AS for levering av kraft.

Generelt:

Generelt gjelder betingelsene i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Energi Norge og Forbrukerombudet. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale.

Les vilkår standardavtale Energi Norge

 

Øvrige vilkår for de ulike produktene:

Vilkår Garantikraft
Vilkår innkjøpspris
Vilkår fastpris
Angreskjema