Vesterålskraft til landbruket

I spektakulære Vesterålen har vi lange tradisjoner for landbruk. Det er lett å bli sentimental når man tenker tilbake på «rakarpien» som jobbet på markene gjennom hele sommeren, og på hesjer som strakte seg hele veien fra sjøen og opp til foten av et fjell. Det var tiden da det også var vanlig å kombinere gårdsdrift med fiske for å få endene til å møtes.

I dag ser vi et mer spesialisert landbruk med effektive maskiner og arbeidsverktøy som har erstattet manuell arbeidskraft. Slåmaskiner har erstattet «rakarpien» og melkeroboter har fritatt bøndene for mye tid.

Selv om landbruket i Vesterålen har endret seg enormt de siste 50 årene, er det én ting som fortsatt er det samme. Vesterålskraft leverer ren kraft til landbruket lokalt, selv om forutsetningene for næringen er endret og utviklingen har vært stor.

Større fjøser og mer avanserte maskiner krever mye energi og er avhengig av leveringssikkerhet på strøm. Fra Vesterålskraft Strøm får bønder i Vesterålen strømavtaler som tilpasses hver bondes forbruk, risikoprofil og prisønske. Dette gir landbruket forutsigbarhet og gode forutsetninger for lønnsom drift. Mens vi jobber for å gi det lokale landbruket best mulig betingelser på strøm, kan bøndene konsentrere seg om å gjøre det de gjør best:

Å gi Vesterålinger melk, kjøtt og egg av høy kvalitet.

Velg Vesterålskrafta – du også!

Landbruk i Vesterålen

Vil du oppleve Vesterålskrafta?

Legg igjen telefonnummer så ordner vi alt!