Garantikraft

Garantikraft er det beste fra to verdener og et av Norges beste
strømprodukt. Du betaler det samme som for produktet innkjøpspris (spot).

  • Pristak på 37,99 øre/kwh sikrer deg mot høye strømpriser
  • Risikopåslag mellom 1-3 øre/kwh for pristaket
  • Ingen binding

Pris:

Kraftprisen fastsettes månedlig og baseres på forbruksveid innkjøpspris så lenge dette er under pristaket, med tillegg av påslag og eventuell risikokostnad. Risikokostnaden dekker utgiftene ved kjøp av pristaket,  som normalt varierer mellom kr 0,01-0,03 per kWh og prises separat på faktura. Pristaket er inntil videre: 37,99 øre/kWh.

Leveranse av strøm til privathusholdninger i Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift. Fastbeløp pr. anlegg/målepunkt er 39,00 kr/mnd.

Oppgitte priser er ekskl. mva og gjelder for område NO4 Tromsø.

Generelt gjelder betingelsene gitt i EnergiNorges standardavtale for levering av elektrisk kraft. Se vilkårene her

Avtalevilkår mellom kunde og Vesterålskraft Strøm AS

Her følger angreskjema