Innkjøpspris (spot)

Du betaler innkjøpspris pluss et lite påslag på 1,9 øre per kWh. I tillegg kommer kun et månedlig fastbeløp på kr. 39 som skal dekke vår administrasjon og fortjeneste.

  • Prisen følger markedet
  • Ingen binding
  • Alt på en faktura

Her ser du hva strømprisen består av.

Pris:

Innkjøpsprisen fastsettes månedlig og baseres på innkjøpsprisen i din netteiers nettområde, med tillegg av innkjøpskostnader. Prisen inkluderer kostnader til offentlig pålagte elsertfikater (3 øre/kWh-i 2017) og kan endres med to ukers varsel via Vesterålskraft Strøm sine internettsider.

Leveranse av strøm til privathusholdninger i Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift. Fastbeløp pr. anlegg/målepunkt er 39,00 kr/mnd. Oppgitte priser er ekskl. mva og gjelder for område NO4 Tromsø.

Generelt gjelder betingelsene gitt i EnergiNorges standardavtale for levering av elektrisk kraft. Se vilkårene her

Kontraktsvilkår mellom kunde og Vesterålskraft Strøm AS

Her følger angreskjema