Våre produkter

Våre produkter

  • Vesterålskraft Strøm AS
  • Org.nr: 894973722
  • Stiftet: 2010
  • Adresse: Strandgata 47
  • Postnummer: 8400
  • Telefon: 76112560

Vesterålskrafta

Vesterålskrafta

Oppstartsgebyret er 0,0 og månedsgebyret er 0,0 (Påslag er 0,0) Bindingstiden på dette produktet er Ingen

Kilowattpris er 20,00.

Fastpris 3 år

Dette er avtalen for deg som vil ha 100% forutsigbarhet og ikke ønsker en strømpris som svinger. Produktet har 3 års binding. Prisen inkluderer elsertifikater. Priser gjelder husholdning og forbruk inntil 50 000 kWh/år. Oppgitte priser er ekskl. mva. Priser gjelder for kunder i Nord Norge og tilhører NO4 Nord Pool Spot.

Oppstartsgebyret er 0 og månedsgebyret er 39 Bindingstiden på dette produktet er 36 Fastprisperiode: 36

Kilowattpris er 26,00.

Fastpris 2 år

Dette er avtalen for deg som vil ha 100% forutsigbarhet og ikke ønsker en strømpris som svinger. Produktet har 2 års binding. Prisen inkluderer elsertifikater. Priser gjelder husholdning og forbruk inntil 50 000 kWh/år. Oppgitte priser er ekskl. mva. Priser gjelder for kunder i Nord Norge og tilhører NO4 Nord Pool Spot.

Oppstartsgebyret er 0 og månedsgebyret er 39 Bindingstiden på dette produktet er 24 Fastprisperiode: 24

Kilowattpris er 26,50.

Innkjøpspris

Du betaler det vi betaler inklusive offentlige avgifter og elsertifikater, + et påslag på 2,2 øre/kWh.

•Prisen følger markedet
•Ingen binding
•Alt på en faktura

Oppstartsgebyret er 0 og månedsgebyret er 39 (Påslag er 4) Bindingstiden på dette produktet er Bindingstid

Kilowattpris er 0. Forrige måned var 20,82

Garantikraft

Garantikraft er det beste fra to verdener og et av Norges beste
strømprodukt. Du betaler det samme som for produktet innkjøpspris (spot).

•Pristaket på 37,99 øre/kwh sikrer deg mot høye strømpriser
•Risikopåslag mellom 1-3 øre/kwh for pristaket
•Ingen binding

Oppstartsgebyret er 0 og månedsgebyret er 39 (Påslag er 4)

Kilowattpris er 0. Forrige måned var 20,82

Fastpris 1år

Dette er avtalen for deg som vil ha 100% forutsigbarhet og ikke ønsker en strømpris som svinger. Produktet har 1 års binding. Prisen inkluderer elsertifikater. Priser gjelder husholdning og forbruk inntil 50 000 kWh/år. Oppgitte priser er ekskl. mva. Priser gjelder for kunder i Nord Norge og tilhører NO4 Nord Pool Spot.

Oppstartsgebyret er 0 og månedsgebyret er 39,00 Bindingstiden på dette produktet er 12 Fastprisperiode: 12

Kilowattpris er 27,30.