Variable strømpriser

Innkjøpspris privat

Gjeldende pris:
1,9 øre/kWh

Garantikraft privat

Gjeldende pris:
1,9 øre/kWh

Innkjøpspris m/pristak privat

Gjeldende pris:
1,9 øre/kWh

Oppgitte priser er påslaget pr / kwh, eksklusive mva.