Samfunnsengasjement

Tildeling fra Vesterålskraft

Fantastiske Vesterålen trenger mer enn gode arbeidsplasser og vakker natur. For å tiltrekke oss – og beholde – gode og varige krefter i vår region, trenger vi også spennende fritidsaktiviteter og et rikt og mangfoldig idretts- og kulturliv. Vi vet at det krever mye tid, ressurser og ikke minst entusiasme av de mange ildsjelene som står på for at vi skal nyte godt av disse tilbudene. Vesterålskraft bidrar til dette gjennom utbytte til våre eierkommuner Bø, Øksnes og Sortland, som igjen kommer innbyggerne til gode. I tillegg ønsker vi gjennom to tildelinger hvert år å gi direkte støtte til arbeid rettet mot barn og unge under 18 år.

Vesterålskraft foretar en tildeling to ganger i året av støtte til ideelle organisasjoner, lag og foreninger som har sin hovedaktivitet innenfor kultur og idrett rettet mot barn og unge (under 18 år) i Vesterålskraft sine eierkommuner (Bø, Øksnes og Sortland).

Støtte gis til ideelle organisasjoner, lag og foreninger som driver:

 • barne- og ungdomsarbeid
 • kultur og idrett
 • innenfor våre eierkommuner; Bø, Sortland eller Øksnes.

Ovenstående kriterier må dokumenteres i søknaden. Vesterålskraft foretar tildelinger til de prosjektene som vi anser som de beste uavhengig av kommunetilknytning og som tilfredsstiller ovenstående kriterier. De som får støtte i inneværende år, kan ikke regne med å komme i betraktning igjen før tre år er gått. Dette for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling. Søknadsfrist er 1. mars og 1. november i 2017. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom hele året.

Les mer her og søk om støtte fra Vesterålskraft >

SPONSOR
Vesterålskraft i dag sponsor av:

 • Vesterålen Futsal
 • Sortland Friidrettsklubb
 • Øksil IL
 • Sortland IL (Vesterålskraft Strøm Cup)
 • SFK Ajaks
 • Sortland Volleyballklubb
 • Sortland Jazzfestival 
 • Flere små festivaler og kulturarrangement i våre eierkommuner.
 • Vesterålen Skreifestival
 • Fæsterålen
 • Kulturfabrikken på Sortland
 • Kultursalen i Øksnes
 • Kultursalen i Bø.
 • Stiftelsen Handelstedet Tinden. Mer om stiftelsen finner du på Handelstedet Tinden
   

Den årlige tildelingen  i 2015 gikk til: Sortland Barneorkester, Myre Turnforening og Bø IL Gym og Turn. Se bildet under fra utdelingen i Sortland Kinosal i 2013.

sposnorutdeling 2013 Halvard

I tidligere års tildelinger fra år 2005 til 2013 er det blant annet gitt til følgende lag og foreninger: Sponsortildelinger 2005 til 2013

Her kan du også søke om støtte fra Vesterålskraft >