Årlig tildeling

Vesterålskraft foretar en tildeling to ganger i året av støtte til ideelle organisasjoner, lag og foreninger som har sin hovedaktivitet innenfor kultur og idrett rettet mot barn og unge (under 18 år) i Vesterålskraft sine eierkommuner (Bø, Øksnes og Sortland).

Støtte gis til ideelle organisasjoner, lag og foreninger som driver

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Kultur og idrett
  • Innenfor våre eierkommuner; Bø, Sortland eller Øksnes.

 

Ovenstående kriterier må dokumenteres i søknaden. Vesterålskraft foretar tildelinger til de prosjektene som vi anser som de beste uavhengig av kommunetilknytning og som tilfredsstiller ovenstående kriterier. De som får støtte i inneværende år, kan ikke regne med å komme i betraktning igjen før tre år er gått. Dette for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling. Søknadsfrist er 1. mars og 1. november for 2017. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom hele året.

Søknadsskjema sponsormidler

  • Godkjente filtyper: jpg, png, bmp, tif, pdf, doc, rtf, ppt, pps, docx, .
    Her kan de laste opp egen søknad, annen info og bilder/logo
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Tildelinger fra 2005-2013